FAQ

Przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań, które otrzymujemy od naszych klientów.

Ile trwa rekrutacja?

Czas realizacji każdego projektu rekrutacyjnego różni się głównie w zależności od Twoich wymagań i specyfiki danego stanowiska. Może on trwać 2 tygodnie, a czasami 6 tygodni. Zawsze staramy się zrealizować dany projekt jak najszybciej pamiętając o najwyższej jakości usług.

Jaki jest całkowity koszt usługi?

Na całkowity koszt usługi rekrutacji składa się opłata rejestracyjna plus prowizja.

Ile wynosi opłata rejestracyjna?

Opłata rejestracyjna wynosi 2000 PLN.

Dlaczego pobieracie opłatę rejestracyjną?

Opłata rejestracyjna jest pobierana z tytułu części kosztów, które ponosimy na samym początku procesu rekrutacji, przez co jest również swojego rodzaju zabezpieczeniem dla naszej agencji przed nagłą decyzją klienta o rezygnacji z naszych usług. Opłata rejestracyjna jest oddzielną opłatą, która nie wchodzi w skład prowizji. Jest jednorazowa i bezzwrotna.

Kiedy mam uiścić opłatę rejestracyjną?

W ciągu 3 dni od podpisania umowy na świadczenie usług rekrutacji. W razie braku otrzymania opłaty w podanym terminie, umowa traci ważność.

Ile wynosi prowizja?

Prowizja jest obliczana na podstawie stałej stawki procentowej przypisanej do każdego stanowiska pracy i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia netto ustalonego w umowie, które klient jest chętny płacić potencjalnemu pracownikowi: prowizja = stawka procentowa x wynagrodzenie. Przykładowo załóżmy, że jesteś zdecydowany zatrudnić kandydata na Prywatnego Kucharza w swoim domu. Stawka procentowa dla tego stanowiska pracy wynosi 220%, a ustaliliśmy maksymalne wynagrodzenie netto na poziomie 10000 PLN. Zatem prowizja wynosi 220% x 10000 PLN, co razem daje kwotę 22000 PLN.

Kiedy mam opłacić należną prowizję?

W ciągu 7 dni od momentu zatrudnienia wybranego kandydata.

Czy oferujecie gwarancję na zatrudnionego pracownika?

Tak. Oferujemy 3 miesiące gwarancji na zatrudnionego kandydata.

Na czym polega gwarancja?

Oferujemy dwie opcje: 1. rozpoczęcie nowego procesu rekrutacji na koszt naszej agencji lub 2. zwrot 80% opłaconej prowizji W sytuacji kiedy nasz klient skorzysta z pierwszej opcji, a nie zatrudni nowego kandydata, również otrzymuje zwrot prowizji w ww. kwocie.

Kiedy mogę skorzystać z przysługującej mi gwarancji?

Nasza agencja udziela gwarancji w przypadku: 1. wypowiedzenia przez klienta umowy z wybranym kandydatem, który w ocenie klienta nie spełnił wymagań określonych dla stanowiska, na które został zatrudniony 2. rezygnacji kandydata zaakceptowanego przez klienta przed dniem zawarcia umowy z klientem 3. wypowiedzenia umowy przez kandydata z przyczyn nie dotyczących klienta 4. rozwiązania umowy za porozumieniem stron 5. niepodjęcia pracy przez kandydata w określonym przez klienta dniu

Czy oferujecie jakieś zniżki dla powracających klientów?

Tak. Dla naszych stałych klientów zwykle proponujemy dłuższą gwarancję na zatrudnionego pracownika i niższą wysokość opłaty rejestracyjnej lub prowizji.

Czy zlecając wam usługę mogę również w tym samym czasie zlecić ją innym podmiotom?

Tak. Dajemy naszym klientom w tej kwestii dużo wolności. Mogą szukać kandydatów samodzielnie i/lub zlecać ten sam projekt innym podmiotom.

Czy jesteście również agencją pracy tymczasowej?

Nie. Jesteśmy wyłącznie agencją pośrednictwa pracy.

Czy podejmujecie się realizacji usługi, która nie znajduje się w waszej ofercie?

Tak, ale zależy to od rodzaju usługi. Tego typu decyzje podejmowane są indywidualnie po dokładnym zapoznaniu się z wymaganiami klienta.

Gdzie świadczycie swoje usługi?

Świadczymy nasze usługi w całej Polsce, natomiast nasza siedziba znajduje się w Krakowie.

Czy komunikujecie się w języku angielskim?

Tak.

Skontaktuj się z nami

Jeśli uznałeś naszą ofertę za interesującą i chcesz uzyskać więcej informacji na jej temat, zadzwoń lub napisz do nas już dziś.

dr Rafał Zyskowski

Napisz lub wyślij formularz kontaktowy,
aby uzyskać więcej informacji.